NAPRAWA POSADZKI
Z GWARANCJĄ
JAKOŚCI

arrow-down

O nas

Firma Brant na rynku budowlanym obecna jest od 2002 roku. Zajmujemy się naprawą i renowacją posadzek przemysłowych wraz z możliwościami wykonywania ekspertyz.

Dorobek firmy to dziesiątki zrealizowanych zadań począwszy od małych inwestycji do dużych realizacji wykonywanych dla czołowych firm budowlanych i klientów indywidualnych.

I ETAP REALIZACJI

Diagnoza i wykonanie próby.

II ETAP REALIZACJI

Przedstawienie wyceny prac w uzgodnionym zakresie.

III ETAP REALIZACJI

Wykonanie prac.

Naprawa posadzki

BETON

Naprawy posadzek betonowych przeprowadzamy w przypadkach zniszczeń wierzchniej warstwy objawiających się ubytkami w powierzchni, pyleniem, odspajaniem się wierzchniej powłoki posadzki. Naprawa posadzki przebiega w minimum 6-8 krokach uzależnionych od oczekiwań klienta jak również występujących zniszczeń posadzki.

Podstawowe naprawy przeprowadzane są w poniższych krokach:

 1. Szlifowanie metalami w celu usunięcia nierówności na powierzchni oraz głębokich rys.
 2. Naprawa spękań lub głębszych nierówności.
 3. Szlifowanie metalami w celu wyrównania podłoża.
 4. Szlifowanie diamentami w celu usunięcia rys i wstępne
  nabłyszczenie struktury.
 5. Wzmocnienie posadzki preparatami krzemianowo-litowymi poprzez impregnację posadzki.
 6. Polerowanie posadzki.
 7. Aplikacja impregnatu polerującego typu Gloss.

W celu trafnego wyboru typu naprawy posadzki wcześniej przeprowadzamy próbę, która pokazuje stopień polerowania, jak również naprawę spękań posadzki. Do zalety renowacji posadzki należy wymienić zwiększoną odporność na ścieranie, zarysowania, nienasiąkliwość powierzchni, zwiększoną estetykę posadzki.

LASTRYKO

Renowacja powierzchni lastryko przeprowadzana jest w sytuacjach gdzie widoczne są ubytki w materiale lub lastryko stało się matowe.

Podstawowe zakres napraw:

 1. Szlifowanie lastryka metalami w celu usunięcia nierówności
  posadzki oraz najgłębszych rys.
 2. Uzupełnienie wszelkiego rodzaju ubytków w posadzce oraz
  stopniach i cokołach.
 3. Szlifowanie kamieniami w celu wyrównania po szpachlowaniu.
 4. Szlifowanie lastryko diamentami – proces szlifowania posadzki
  kolejnymi gradacjami diamentów, w celu usunięcia rys po
  porzednich narzędziach.
 5. Polerowanie lastryko – mechaniczne polerowanie posadzki przy
  zastosowaniu proszku polerskiego lub padów polerskich, w celu
  nadania posadzce wysokiego połysku.
 6. Impregnacja lastryko.

MARMUR

Posadzki marmurowe w trakcie eksploatacji narażone są na uszkodzenia mechaniczne oraz liczne czynniki  powodujące zużycie posadzki, takie jak piasek nanoszony z ulicy, sól zawarta w wodzie oraz inne czynniki chemiczne. To wszystko wpływa na obniżenie estetyki wnętrza, degradację posadzki oraz utrudnienia w utrzymaniu czystości.

Zakres prac przeprowadzany jest w następujących krokach:

 1. Usunięciu starych powłok zabezpieczających poprzez szlifowanie.
 2. Usunięciu wszelkich zarysowań powstałych w trakcie eksploatacji,
  wypełnieniu ubytków materiałem dostosowanym do koloru
  kamienia.
 3. Szlifowanie kamieniami w celu wyrównania po szpachlowaniu.
 4. Szlifowanie diamentami jest to wielostopniowy proces szlifowania
  posadzki kolejnymi gradacjami diamentów, którego celem jest
  wstępne nabłyszczenie marmuru.
 5. Polerowanie marmuru – mechaniczne polerowanie posadzki przy
  zastosowaniu proszku polerskiego lub padów polerskich, w celu
  nadania posadzce wysokiego połysku.
 6. Impregnacja marmuru.

Renowacja posadzki

Doczyszczanie posadzek polega na obróbce powierzchni posadzki przy wykorzystaniu technologii diamentowej oraz utwardzeniu i zaimpregnowaniu posadzki preparatami na bazie krzemianu litu i polimerów. Doczyszczanie posadzki wykonywane jest bez użycia preparatów chemicznych. Stosowane w technologii Floor ECO preparaty wnikają w głąb posadzki nie tworząc dodatkowej warstwy wierzchniej.

Zakres prac przeprowadzany jest w następujących krokach:

 1. Usunięcie zabrudzeń oraz wierzchniej warstwy mleczka cementowego z powierzchni posadzki przy pomocy siatek stalowych.
 2. Honing powierzchni posadzki siatkami stalowymi o gradacji 400.
 3. Honing powierzchni posadzki siatkami stalowymi o gradacji 600.
 4. Utwardzenie posadzki za pomocą krzemianu litu.
 5. Usunięcie nadmiaru krzemianu litu, polerowanie.
 6. Impregnacja posadzki.
 7. Polerowanie posadzki padem polerskim.

Typy polerowanych posadzek

Polerowana posadzka posiada różny stopień połysku. Posadzka o najwyższym stopniu wypolerowania charakteryzuje się lustrzanym połyskiem co przyczynia się do zwiększenia właściwości wytrzymałościowych posadzki. Zwiększenie stopnia połysku nie powoduje poślizgu na posadzce. W celu wydłużenia czasu użytkowania posadzki wzmacniamy ją preparatem typu Gloss. Po aplikacji preparatu połysk posadzki zostaje zabezpieczony nawet na kilka lat.

Stopień połysku posadzki można podzielić na:

Matowy – używa się do uzyskania tego wykończenia narzędzi o gradacji 100-200.
Satynowy – używa się do uzyskania tego wykończenia narzędzi o gradacji 400-800.
Satynowy Plus – używa się do uzyskania tego wykończenia narzędzi o gradacji 1500-3000.
Kryształowy – używa się do uzyskania tego wykończenia narzędzi o gradacji 3500-8000.

Naprawa spękań i dylatacji

Naprawę spękań w posadzkach wykonujemy przy pomocy żywic lub zapraw mineralnych z dodatkiem polimerów. W przypadku spękań gdzie wymagane jest szycie posadzki lub iniekcje ciśnieniowe wykonujemy je z materiałów firm Ultralit. Uszkodzone dylatacje w posadzkach naprawiane są kompleksowo poprzez sprawdzenie odpowiedniej wielkości dylatacji. Szerokość i głębokość szczeliny powinna być dobrana w ten sposób, aby wypełnienie mogło przenieść jej ruchy. Do uzupełnienia szczelin dylatacyjnych wykorzystujemy materiały trwale elastyczne. Wykonujemy również naprawy dylatacji na parkingach wielopoziomowych, gdzie konieczne jest uzyskanie szczelności dylatacji.

Klawiszowanie posadzki

Iniekcje podposadzkowe

Tego typu iniekcje stosujemy do wypełnień spękań, pustych przestrzeni w konstrukcjach budowlanych i żelbetowych, w szczególności przy klawiszowaniu płyt posadzek przemysłowych.

Bardzo płynna masa wypełnia przestrzeń pomiędzy dolną krawędzią posadzki, a górną powierzchnią podbudowy (chudym betonem). Stabilizacja cementowa zapobiega dalszemu klawiszowaniu oraz pękaniu płyt betonowych. Poprawia się komfort (mniejszy hałas przy przejeżdżaniu przez styki dylatacji) oraz bezpieczeństwo transportu materiałów w halach magazynowych i produkcyjnych.

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania wzmocnienia gruntu pod posadzką wykonujemy wzmacnianie poprzez iniekcję w grunt w systemie firmy Desoi. Prace takie muszą być poprzedzone badaniem gruntu w celu poprawności doboru technologii naprawy.

Ekspertyzy

Ekspertyzy i opinie budowlane sporządzane są przez biegłych sądowych, rzeczoznawców budowlanych, inżynierów i projektantów, którzy są naszymi pracownikami w zakresie:

– oceny stanu technicznego posadzki,
– oceny projektów budowlanych, konstrukcyjnych i rozwiązań technicznych,
– ekspertyzy i analizy przyczyn powstawania uszkodzeń,
– diagnostyki budowlanej.

Kontakt

Dane kontaktowe

Biuro:
Główna 10 
60-101 Poznań

Osoba do kontaktu:
Paweł Święcki
tel. 699 659 043
mail: marketingowy@gmail.com

Masz pytanie? Napisz

Brant Paweł Święcki
Ul. Urbanowska 3A/8
60-646 Poznań
NIP: 775 165 63 83